„Mé srdce je na Vysočině, kamkoli půjdu….“ (Robert Burns)

Milé kolegyně a milí kolegové,

dovolte mi, prosím, pozvat Vás slovy skotského básníka na 3. českou neurologickou akademii (ČNA), která se bude konat ve dnech 22. a 23. září 2022 v Jihlavě.

Výbor České neurologické společnosti vybral letos naše krajské město Jihlavu kvůli výhodné poloze z hlediska dojezdové vzdálenosti z českých i moravských krajů. Já si dovolím přidat i příslib unikátní atmosféry historického centra starobylého hornického města s gotickým chrámem sv. Jakuba, jezuitským klášterem a katakombami, které se nachází v bezprostřední blízkosti místa konání, pozvání na večerní přátelské setkání při dobrém jídle a pití i na doprovodný kulturní program.

Odborné přednášky na ČNA budou mít i tentokrát výukový a doškolovací charakter. Vybrali jsme pro Vás šest zajímavých témat z neurologické problematiky, která na ostatních školicích akcích nebyla v této formě nedávno probírána, a doufáme, že Vás dokážou obohatit. Každý blok se bude skládat ze tří přednášek, počítáme i s dostatečným časem pro diskuzi. O přestávkách budete mít možnost setkání s našimi sponzory na výstavě v přilehlých předsálích.

Na jaká témata se můžete těšit?

⦁ Aktuality ze spánkové medicíny (koordinátor prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.)

⦁ Symptomatická léčba roztroušené sklerózy (koordinátorka prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc.)

⦁ Vyšetření likvoru (koordinátor prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D.)

⦁ Bolesti hlavy se zřetelem na tenzní etiologii (koordinátor MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.)

⦁ Diagnostika a léčba závratí (koordinátor doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc.)

⦁ Neurozobrazování (koordinátor MUDr. Petr Dušek, Ph.D.)

ČNA je určena pro všechny neurology, kteří se chtějí zdokonalit v přípravě na specializační atestaci nebo si jen zopakovat důležité znalosti a získat nové poznatky z kapitol současné neurologie. Přednášet Vám budou naši špičkoví odborníci.

Jako organizátor akce byla vybrána firma Solen, od které důvodně očekáváme vysoce profesionální zajištění.

Doufám, že letošní ČNA bude v poněkud neklidné době, protkané on-line mítinky, také vítanou příležitostí k osobnímu setkání v přátelském prostředí.

Těším se s Vámi na viděnou v Jihlavě!

prim. MUDr. Ondřej Škoda, Ph.D., FESO

Pořadatel
Česká neurologická společnost

Odborný garant
prim. MUDr. Ondřej Škoda, Ph.D., FESO

Organizační zajištění
SOLEN, s. r. o.AktualityPozor změna místa konání

Pozor změna místa konání

Bohužel jsme museli změnit původně plánované místo konání akce. Za komplikace se moc omlouváme. Nové místo konání se nachází také v blízkosti centra města. Nová adresa je: Dělnický dům, Žižkova 1696/15, 586 01 Jihlava

Přihlaste se včas za zvýhodněný poplatek a ušetřete

Přihlaste se včas za zvýhodněný poplatek a ušetřete

Přihlaste se na 3. českou neurologickou akademii do konce června 2022 za zvýhodněný poplatek. Od 1. července bude registrační poplatek vyšší.

Novinky v systému akreditace ČLK

Novinky v systému akreditace ČLK

Česká lékařská komora zavádí nový zautomatizovaný systém připisování kreditů, skrze jednotný vzdělávací portál. Pro zapsání akreditace absolventů vzdělávacích akcí bude od září 2020 zapotřebí znát jejich ČLK ID.

Tímto prosíme, abyste při registraci uváděli do poznámky své ČLK ID. Pokud své ČLK ID neznáte, můžete ho vyhledat ZDE. My pak zajistíme, aby vám byly zasloužené kredity připsány. Děkujeme za spolupráci!

Novinky - výpis homepage