Program

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a v rámci postgraduálního vzdělávání bude ohodnocena kredity pro lékaře.

Čtvrtek 22. 9. 2022

9.30-9.40        Slavnostní zahájení

 

9.40-11.10      Aktuality ze spánkové medicíny – koordinátor prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.

 • Syndrom neklidných nohou – základní a pokročilé postupy – prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.
 • Typické a atypické fenotypy nadměrné denní spavosti, jejich příčiny a léčba – MUDr. Jitka Bušková, Ph.D.
 • Jaký klinický význam má spánek u neurodegenerací. Možnosti intervence – MUDr. Jiří Nepožitek, Ph.D.

 

11.10-11.30    Přestávka

 

11.30-13.00    Symptomatická léčba roztroušené sklerózy – koordinátorka prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc.

 • Terapeutické možnosti ovlivnění chůze a spasticity u roztroušené sklerózy – MUDr. Jana Lízrová, Ph.D.
 • Anxieta a deprese u roztroušené sklerózy – MUDr. Tereza Uhrová
 • Léčba urologických a sexuálních problémů u roztroušené sklerózy – MUDr. Libor Zámečník, Ph.D.

 

13.00-14.00    Přestávka, oběd

 

14.00-15.30    Neurozobrazování – koordinátor MUDr. Petr Dušek, Ph.D.

 • Základy CT vyšetření mozku – MUDr. Petr Dušek, Ph.D.
 • Zobrazovací metody v diferenciální diagnostice neurodegenerací – MUDr. Petr Dušek, Ph.D.
 • Diferenciální diagnostika lézí bílé hmoty – prof. MUDr. Manuela Vaněčková, Ph.D.

 

15.30-16.00    Přestávka

 

16.00-17.30    Diagnostika a léčba závratí – koordinátor doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc.

 • Pacient se závratí v akutní ambulanci – dg. algoritmus – MUDr. Lukáš Martinkovič
 • Neuro-otologické vyšetření a jeho interpretace – MUDr. Michaela Danková
 • Benigní paroxysmální polohové vertigo – základní dg. a terapie – doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.
 • Možnosti terapie akutních závratí a shrnutí – čili Take home message – doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc.


Pátek 23. 9. 2022

8.30-10.00      Tenzní typ bolesti hlavy – koordinátor MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.

 • Současný pohled na patofyziologii tenzního typu bolesti hlavy – MUDr. Rudolf Kotas, Ph.D.
 • Tenzní typ bolesti hlavy – epidemiologie, diagnostika a léčba – MUDr. Pavel Řehulka, Ph.D.

 

10.00-10.30    Přestávka

 

10.30-12.00    Vyšetření likvoru – koordinátor prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D.

  • Přehled možností likvorové diagnostiky – MUDr. Ondřej Sobek, CSc., MIAC, prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D., MBA , MUDr. Jiřina Lukášková
  • Detekce intrathekální protilátkové odpovědi - analytické a interpretační aspekty – Ing. David Zeman, Ph.D.
  • Diagnostika autoimunitních a paraneoplastických syndromů – doc. MUDr. Pavel Štourač, Ph.D.
  • Likvorová diagnostika u neurodegenerací – doc. RNDr. Pavlína Kušnierová, Ph.D.
  • Interleukiny u roztroušené sklerózy – MUDr. Zuzana Rous, Ph.D., MUDr. Mgr. Matouš Rous, prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D., MBA

   

  12.00   Závěr programu, oběd